Blogger

dimecres, 8 de febrer del 2012

LA COMISSIÓ DE CENTRES D’ESGLÉSIA

El Pla Diocesà de Pastoral 2006-2009 proposava com a prioritat «Potenciar la dimensió evangelitzadora de les escoles vinculades a l’Església.» En aquest sentit, l’acció pastoral indicada era «crear un equip de pastoral de col•legis vinculats a l’Església per tal de coordinar-ne l’acció pastoral conjunta.»

A finals de 2008 es creà la Comissió integrada per persones dedicades a pastoral de diferents congregacions religioses i centres diocesans.

Aquesta Comissió es reuneix periòdicament amb l’objectiu general de programar una línia, que aplegui els centres, referent a formació i a les trobades conjuntes d’alumnes. Per aconseguir aquest objectiu principal es treballen diferents objectius secundaris, però no menys importants:

- escoltar i reflexionar sobre la realitat en què vivim: comunicar-nos les línies i realitzacions pastorals ja viscudes en els centres;
- expressar les oportunitats, reptes, necessitats i possibilitats d’una coordinació àgil i eficaç dels nostres esforços en el camp de la pastoral;
- planificar una o dues accions conjuntes de pastoral per curs escolar.

La Delegació és l’encarregada de convocar, animar i coordinar la Comissió.